Strzelnica w Mątkach pod Olsztynem

Strzelnica w Mątkach pod Olsztynem

Strzelnica w Mątkach powstała na terenie żwirowni na terenie Gminy Jonkowo. Obiekt posiada unikalną infrastrukturę wysokościową pozwalającą na obserwację zmagań strzelców na sześciu osiach strzeleckich z najwyżej położonego punktu jakim jest teren rekreacyjny (grill, stoły cateringowe). Osie strzeleckie są osłonięte z trzech stron przez ponad 14-metrowe wały.

Na terenie obiektu znajduje się 6 osi strzeleckich:

  • Oś nr 1 – 25/50m
  • Oś nr 2 – 25m
  • Oś nr 3 – 25m
  • Oś nr 4 – 25m
  • Oś nr 5 – 25m
  • Oś nr 6 – 50/100m

Na osiach strzeleckich określony jest 25 metrowy obszar (od kulochwytu głównego osi) przeznaczony do strzelań dynamicznych. Na osiach nr 1, 2, 3, 4, 6 istnieje możliwość strzelania pod kątem do 90º od symetrii osi strzeleckiej. Na osi nr 5 kąt ten wynosi aż 135º.